Hagyományos és talajkímélő művelési módok gyomösszetételének vizsgálata kukoricavetésben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája négy különböző talajművelési eljárás gyomösszetételének összehasonlítása. Vizsgálataimat a KITE Zrt. által művelt területen végeztem, ahol 2015 őszén szántásos, középmély lazításos, tárcsás lazításos és sávos talajművelést végeztek. A kísérlet elsődleges célja megállapítani, hogy a kukorica gyomflórájában milyen változást okoznak az eltérő talajművelések. A termesztés technológiában a KITE Zrt. által alkalmazott technológiai sort követték. Mind a négy művelési eljárásban két gyomfelvételezést végeztem 2016 nyarán. A gyomfelvételezést a Balázs-Ujvárosi féle felvételezési módszerrel végeztem. A vizsgálataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a sávos művelés gyomflórája nagy mértékben eltér a másik három alapművelési eljárás gyomflórájától.

Leírás
Kulcsszavak
gyom, sávos művelés, kukorica, talajművelés
Forrás