Fluoreszcens in situ hibridizációs vizsgálatokban alkalmazott próbák preklinikai validálása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során a citogenetikai laboratóriumban gyakran vizsgált betegcsoportok esetén alkalmazott FISH próbák preklinikai validációját végeztem. Hematológiai malignitásban szenvedő betegek leggyakrabban vizsgált mintatípusait, tehát perifériás vért és csontvelőt alkalmaztam mintaként. Kromoszómapreparálást követően a hibridizáció során a fluoreszcens jelölésű próbákat a mintában lévő DNS target szekvenciájához hibridizáltam. Meghatároztam a próbák analitikai szenzitivitás és specificitás, valamint a gyakran detektált szignálmintázatok normál cutoff értékeit. Ezt követően az eredményeket irodalmi adatokkal hasonlítottam össze. Az eredmények az irodalmi elvárásoknak megfelelnek és hasznosak a rutin diagnosztika számára.

Leírás
Kulcsszavak
fluoreszcens in situ hibridizció, FISH
Forrás