Lean eszközök használata a veszteségek feltárására és megszüntetésére a LEGO Manufacturing Kft.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A lean filozófia napjaink egyik legelterjedtebb vállalatszervezési filozófiája, amelyet a Toyota fejlesztett ki Toyota termelési rendszer néven. Fő célja, hogy a nagytételes készletekkel működő termelési rendszereknek lehetőséget kínáljon a folyamatos megújulásra és a veszteségmentes működésre. Diplomadolgozatom célja az, hogy a lean filozófia eszközeit felhasználva feltárjam a LEGO Manufacturing Kft. fröccsöntő részlegén keletkező veszteségeket és megoldási javaslatokkal segítsem a vállalatot a selejtek mennyiségének csökkentésében. Különböző eszközök alkalmazásával azonosítottam a legfőbb selejttípusokat, továbbá a folyamatábra segítségével felmértem az egyik legfőbb veszteségforrás, a porszívóselejt keletkezésének folyamatait, majd a problémafát alkalmazva feltártam a problémát okozó legfőbb tényezőket. Az általam készített interjúk alkalmával igyekeztem még több információt gyűjteni a selejtekkel és lean programokkal kapcsolatban a cég különböző területein dolgozó munkavállalóktól. Több fejlesztési javaslatot is megemlítettem, amelyekkel véleményem szerint csökkenthetőek a selejtek.

Leírás
Kulcsszavak
lean, selejtcsökkentés, LEGO
Forrás