A birtok és a birtokvédelem

Dátum
2013-04-05T07:45:52Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A birtok történeti fejlődésének bemutatása a római jogtól napjainkig. A birtokos fogalmának, illetve a birtok fajainak kifejtése. A birtok megszerzésének, megszűnésének módjai.A birtokvédelem általános szabályai, a védelemre jogosultak köre. A birtokháborítás ismertetése, a birtokvédelem eszközeinek - jogos önhatalom, possessorius birtokvédelem, petitorius birtokvédelem - részletes kifejtése.A jogalap nélküli birtoklás intézményének bemutatása. A felelős őrzésre vonatkozó általános szabályok.Az 1959. évi IV. törvény és a 2013. évi V. törvény birtokkal kapcsolatos rendelkezéseinek az összevetése.

Leírás
Kulcsszavak
birtok
Forrás