Mindennapi kapcsolataink, kapcsolatok a mindennapokban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Gyorsan változó világunkban új alapokra kell helyezni az óvodai kapcsolattartási formákat. Dolgozatomban szeretném bemutatni a szülők és az óvoda közötti információáramlást, az óvoda és a család együttműködését. Választ keresek arra, hogy a mai infokommunikációs társadalomban hogyan változnak az információnyújtással és az információszerzéssel kapcsolatos igények és elvárások. A Tiszafüredi Óvodák - köznevelési intézmény - kapcsolatrendszerében megvizsgáltam a szülők és az óvoda közötti kapcsolattartás technikai és tartalmi elemeit és azok változását napjainkban.

Leírás
Kulcsszavak
kommunikáció, online kapcsolattartás, együttműködés, család, óvoda, digitális kommunikáció
Forrás