Az asszonyi szerelem változatai Ovidius Heroides című művében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen szakdolgozatban Ovidius Epistulae Heroidum (Hősnők levelei) című verses levélgyűjteményével foglalkozok. Ebben a műben a görög és római mitológia szerelmes hősnői írnak levélverset kedvesükhöz, akik valamilyen módon rosszul bántak velük, elhanyagolták vagy elhagyták őket. Ovidius kiválóan ismeri a nők gondolatait és lelki világát, színes vonásokkal ábrázolja az eltérő személyiségű karaktereket, így adva eleven képet az asszonyi szerelem sokféleségéről. Ovidius episztoláin keresztül tehát a görög-római mitológia elnyomott, elhagyott, lázadó, ugyanakkor szerelemben égő nőalakjainak lelki világába kapunk alapos betekintést.

Leírás
Kulcsszavak
Ovidius, Heroides, görög mitológia, női szerelem
Forrás