Számolás fejlesztésére szolgáló fejlesztő program hatásvizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatban bemutatásra kerültek azok a tanulási nehézségek, amelyekkel a mindennapokban a Zeleméry László Általános Iskola alsó tagozat, második osztályában lehetett találkozni. A vizsgálatban részt vett gyerekek számára készült egy fejlesztő program figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait és a tanulók képességeit. A dolgozatban elemzésre került egy fejlesztő program és annak hatékonyságának vizsgálata, eredményeinek kiértékelése. A vizsgálat halmozottan hátrányos gyerekek körében zajlott, akik tanulási nehézségekkel küzdenek. Az érintett tanulók fejlesztő foglalkozásokon vettek részt, amelyek játékos formában kis csoportban, valósultak meg. A vizsgálatban részt vevő tanulóknál a nehézségeik ellenére is a fejlesztést követően pozitív változás volt tapasztalható.

Leírás
Kulcsszavak
tanulási nehézségek, számolási nehézség, csoportos fejlesztési terv, fejlesztőpedagógia
Forrás