Cégeljárás a modern kihívások tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A "Cégeljárás a modern kihívások tükrében" című szakdolgozatom a 21. századi elektronikus cégeljárás ismertetését foglalja magában. Az elektronikus cégeljárás menetének ismertetése, annak főbb eljárásainak szemléltetése célszerű hazánkban, ugyanis a kétezres évek elején teljes mértékben digitalizálódott. Ez volt az első olyan bírósági eljárás, amely elektronikus útra került. Dolgozatom elején elsősorban szeretném tisztázni a cégeljárás általános fogalmi meghatározását, ezzel megkönnyítve dolgozatom további részeinek értelmezését. Szeretném megemlíteni az elektronikus cégeljárás megvalósulánának okait, mivel fontosnak tartom kiemelni a változások előzményeit és az Európai Uniós döntések következményének a hatását a hazai viszonylatokra nézve. A szakdolgozat további részében a cégeljárás főbb ismérveit, menetét, feltételeit, illetve követelményeit prezentálnám. Én azt gondolom, hogy a címválasztás már önmagában jelzi, hogy nem egy egyszerű folyamat kerül megemlítésre. Jelen dolgozat megírása során ezek a kihívások tisztán kiéleződtek. Fontosnak tartom bemutatni a cégeljárás megvalósulását Nyugat-Európai vonatkozásban is dolgozatom végén. Legfőbb célom szakdolgozatommal, hogy bemutassam a 21. századi elektronikus cégeljárás kihívásait és nehézségeit, valamint egy átlátható képet alkotni az eljárásról.

Leírás
Kulcsszavak
elektronikus cégeljárás, cégtörvény, cégnyilvánosság
Forrás