Bizonyítás a büntetőeljárásban

Dátum
2013-03-28T12:17:28Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első részében kitérek a büntetőeljárás természetére, definiálására és a bizonyítást fogom általánosságban ismertetni. Az ezt követő pontban szemléltetem a bizonyítás alapfogalmait, elveit, eszközeit és a bizonyítási eljárást, ami központi szerepet tölt be, hiszen rengeteg megelőző eljárási cselekményt kell lefolytatni ahhoz, hogy a tényállás tisztázva legyen és helyt álló határozat születhessen az ügy kapcsán. A hármas pont betekintést enged az olvasó számára a büntetőeljárás alanyairól és a különböző feladatokról. Végül, de nem utolsó sorban olvashatunk az Emberi Jogok Európai Bíróságáról, valamint ismertetek a valóságban megtörtént esetet magyarországi vonatkozásban és statisztikai adatokkal zárom a dolgozatom érdemi részét.

Leírás
Kulcsszavak
bizonyítás, tanú
Forrás