DISABLED CHILDREN'S SPORT CONSUMP-TION EXPERIENCE IN DISCONTINUED SUP-PLIED ELEMENTS

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The proportion of people with disabilities and changed functional work capacity has in-creased not only in the EU, but also in Hungary, with parallel studies showing an increasing trend. In our research, we examined the sporting habits of 8-18 year old children (N = 283) living with disability in the North Great Plain region, and asked about their experience with the supply elements of accessible sports facilities and integrated sports programs.
A fogyatékossággal és a megváltozott munkaképességgel élők aránya nem csak az Unióban, de hazánkban is növekedést mutat, mellyel párhuzamosan az ezzel foglalkozó tanulmányok is egyre bővülő tendenciát mutatnak. Kutatásunkban, az Észak-alföldi régióban fogyatékos-sággal élő 8-18 éves gyerekek (N=283) sportolási szokásait vizsgáltuk, valamint rákérdez-tünk a hozzá kapcsolódó akadálymentesített sportlétesítmények és integrált sportprogramok kínálati elemeivel való tapasztalataikra.
Kulcsszavak
Persons with disabilities, Sports consumption, Facilities for the disabled, Integration, Fogyatékossággal élő személyek, Sportfogyasztás, Akadálymentesített létesítmények, Integráció
Forrás
Gyűjtemények