Ethical Leadership, at the Beginning of a Research

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In this study I deal with the ethical leadership. I give an insight into the approaches of ethical leadership, give a literature review on the concept of ethical leadership, and introduce the measurement methods used in the most important empirical researches related to this topic. I also try to report on the first results of my research (I plan to describe features of Hungarian leaders based on a smaller sample). How does this relate to the challenges of Industry 4.0? I give the answer from the fact that, with the advent of these new technologies (which in themselves have ethical questions), among these new challenges, the focus of the manager's attention will continue to be partly on their employees. If they set an ethical example for their subordinates, they encourage their employees to act ethically, which gives the company a competitive edge in many ways, both in the product/service market and in the labor market too. So, with my study, I would like to draw the attention of executives and managers to the fact that new technologies and the human factor together bring new successes, and that one possible way of doing this is by consciously managing their company ethically and developing an ethical organizational culture.
Jelen tanulmányban az etikus vezetés témakörét járom körbe. Betekintést nyújtok az etikus vezetés megközelítési lehetőségeibe, irodalmi áttekintést adok az etikus vezetés fogalmáról, bemutatom a témakörhöz kapcsolódó legfontosabb empirikus kutatásokban alkalmazott mérési módszereket. Kísérletet teszek arra is, hogy egy kutatás első eredményeiről beszámoljak: egy kisebb minta adatainak elemzésén keresztül próbálok képet kapni a magyar vezetők etikus vonásairól. S hogyan kapcsolódik ez az Ipar 4.0 kihívásaihoz? A választ onnan közelíteném meg, hogy az új technológiák megjelenése mellett (amelyek már önmagukban is magukban hordoznak etikai kérdéseket), ezen új kihívások között a vezető figyelmének fókusza továbbra is részben az alkalmazottak felé irányul. Amennyiben ő maga etikus, megfelelő példát mutat beosztottjainak, ezzel dolgozóit is etikus magatartásra ösztönzi, ami a vállalat számára több szempontból is versenyelőnyt biztosít, mind a terméket/szolgáltatások piacán, mind pedig a munkaerőpiacon. Tanulmányommal fel szeretném tehát hívni a vezetők, menedzserek figyelmét arra, hogy az új technológiák és az emberi tényező együttesen hozzák meg az új sikereket, s hogy ennek egyik lehetséges útja az, hogy tudatosan etikusan vezetik cégüket, etikus szervezeti kultúrát alakítanak ki.
Kulcsszavak
-, -
Forrás