A Covid-19 hatása a gazdaságra – a munkanélküliség alakulása Magyarországon a pandémia idején

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja a Covid-19 pandémia általános bemutatása, ezt követően pedig a gazdasági és társadalmi hatásainak ismertetése, először globális, majd Európai Uniós, végül pedig hazai szinten. Vizsgálatom során többek között arra kerestem a választ, mely gazdasági ágazatokat érintette a legsúlyosabban a pandémia. Ezt követően a magyarországi munkanélküliség változását vizsgáltam a válsághelyzet alatt, melynek keretében a pandémia alatti, és az azt megelőző évek munkanélküliségi rátáját hasonlítottam össze egymással. A kutatás során megvizsgáltam, hogyan változott a munkanélküliség helyzete a pandémia első két évében az egyes településtípusok esetében, illetve hogy a 2021-es évben hogyan változott hazánk megyéinek munkanélküliségi rátája az azt megelőző év adataihoz képest.

Leírás
Kulcsszavak
COVID-19, Gazdaság, Magyarország, Munkanélküliség
Forrás