A kukorica termesztéstechnológiájának vizsgálata a Nyilas Farm Kft. adatai alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során a kukoricatermesztésben alkalmazott agrotechnikai eszközök és módszerek hatékonyságát vizsgálom a szakirodalom feldolgozásán keresztül. A kukoricatermesztésben rejlő hatalmas potenciálok kiaknázása a hazai gazdaság számára kiemelt jelentőséggel bír, ugyanakkor a termőhely specifikumainak figyelembevétele mellett az adott kukorica fajta egyedi igényei is meghatározzák az alkalmazott agrotechnikai eszközöket. Munkám gyakorlati szakaszában egy adott gazdaság eredményeinek szemléltetésén keresztül világítok rá az agrotechnika jelentőségére, majd az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok birtokában vizsgálom meg hipotéziseimet.

Leírás
Kulcsszavak
kukorica, termesztéstechnológia, agrotechnika
Forrás