A post-stroke depresszió jellegzetességei: hosszútávú prospektív vizsgálat magyar populáción

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A cerebrovaszkuláris megbetegedéseket gyakran követik pszichiátriai, neuropszichiátriai kórképek, melyek közül a post-stroke depresszió fordul elő az egyik leggyakrabban. A stroke utáni első évben a betegek 30%-ánál alakul ki depresszív hangulatzavar. 1995. szeptember és 1996. január között 190 beteget vettek fel a Debreceni Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikájára akut cerebrovaszkuláris betegség miatt. 82 beteget tudtunk bevonni az akut, 4 évvel később 41 beteget a követéses vizsgálatba. 18 évvel az akut agyi vérkeringési zavar után 13 beteg volt életben. Tudományos munkánk legfontosabb eredményei: Bár vizsgálatunkban a PSD előfordulása valamivel alacsonyabb volt, mint amire az áttekintő tanulmányok alapján számítottunk, eredményeink nem térnek el jelentősen a nemzetközi irodalomban talált adatoktól. A stroke-ot követő 7±2-ik napon a betegek 27%-ánál találtunk depressziós tüneteket. A vizsgált betegcsoportban az akut szakaszában nem volt összefüggés a depressziós tünetek súlyossága és a beteg neme és kora között. Szintén nem volt szignifikáns összefüggés a lézió oldalisága, illetve helye és a depressziós tünetek előfordulása között. Az akut szakaszban egyedül a depresszió súlyossága és a stroke súlyossága között találtunk szignifikáns összefüggést. A négyéves követés eredményei korreláltak az akut szakaszban mért depressziós tünetek és neurológiai deficitek súlyosságával. Ezenkívül azt találtuk, hogy a stroke következtében kialakult neurológiai tünetek mértéke összefüggésben volt a depressziós tünetek súlyosságával 4 évvel az agyérkatasztrófa után is. A depressziós tünetek súlyossága sem az akut fázisban, sem pedig a stroke után 4 évvel nem volt független előjelzője a túlélési időnek. Csupán a négyéves követésnél súlyos depressziós tüneteket mutató betegek csoportjánál volt szignifikáns kapcsolat a PSD és a stroke-ot követő túlélési idő között az agyérkatasztrófát követ ő 4-18 éves követési időszakban. A túlélési idő legerősebb prediktorainak az életkor, a férfi nem és a stroke súlyossága bizonyultak, és csak egy trend mutatkozott a depresszió súlyossága és a stroke-ot követő esethalálozás között. Cerebrovascular diseases are associated with a high incidence of psychiatric disorders. Depressive illness after stroke has been increasingly studied during the last three decades. Post-stroke depression is estimated to occur in 30% of the patient during the first year after stroke. During a 4-month period from September 1995 to January 1996, 190 patients with acute ischemic or haemorrhagic stroke were consecutively admitted to the Stroke Unit of the Department of Neurology, Medical School of Debrecen. Of these patients, 82 were eligible to be included in our study within one week after admission and 41 after 4 years in the follow-up investigation. There were 13 survivors at 18 years. The most important results: Adjustment disorder with depressed mood was diagnosed in 22 patients (27%) in the acute stage (7±2 days after stroke). In our patient group the severity of post-stroke depression did not depend on age, gender, or lesion location. We found a significant correlation between severity of stroke and depressive symptoms. At 4 years after stroke, scores on the stroke scales as well as on depression scales correlated with both stroke and depressive scores in the acute phase and we found that more severe strokes were associated with more severe depressive symptoms 4 years after stroke. The severity of depressive symptoms either in the acute phase or 4 years after stroke is not an independent predictor of the length of survival within the period 4-18 years after stroke. Due to the strong effect of stroke severity, gender (male), and age on survival, there was only a trend towards an association between the severity of depressive symptoms after stroke and case fatality. However, a subgroup of patients with a moderate or severe depression at 4 years had a significantly shorter post-stroke survival.

Leírás
Kulcsszavak
post-stroke depresszió, prediktorok, esethalálozás, hosszútávú követés, post-stroke depression, case-frequency, predictors, case-fatality, long-term follow up, eset gyakoriság
Forrás