Tabutémák az ifjúsági irodalomban – Janne Teller

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a tabu fogalmát járja körül, annak változását is szem előtt tartva. Kitér arra is, hogyan jelenik meg, s mik az eszközei a tabu jelenségének. A tabutémák körüljárását teszi meg, a legfontosabb, leginkább jelen lévő tabuk kiemelésével. Válaszkeresés arra, hogy lehetséges-e a tabuizált témákkal foglalkozó művek olvastatása egy fiatalabb korosztály esetén, és mik az ezzel kapcsolatos elvárások. Ehhez Janne Teller szövegeit, a Semmit és a Mindent veszi alapul.

Leírás
Kulcsszavak
tabu, tabuizálás, gyermek- és ifjúsági irodalom, Janne Teller, Semmi, Minden
Forrás