A szociális kapcsolatok hatása a felsőoktatásban tanulók egészségmagatartására

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban az egészségmagatartás, azon belül az egészéges életmód és egészségkárosító/rizikó-magatartás, egyre nagyobb odafigyelést és hangot kap országszerte mindenhol. Nem tekinthető új problémának, hiszen az évtizedek során többször és többen is foglalkoztak ennek a jelenségnek a megértésével, kutatásával és próbálták az összefüggéseket keresni, hogy ennek az attitűdnek, magatartás formának a kialakításában közrejátszik-e egyéb, külső vagy belső tényező (Jákó, 2012 és Horváth, 2018). Szakdolgozatunk témája a szociális kapcsolatok hatása a felsőoktatásban tanulók egészségmagatartására. Vizsgálatunk fő célja, hogy összefüggést találjunk a szociális kapcsolatok (családi, kortársi, intézményi) befolyásoló hatásáról a fiatal felnőttek egészségmagatartásának (egészségkárosító, egészségvédő) kialakításában. A kutatás egy kérdőíves adatfelvétellel valósult meg, ami 5 nagy kérdéscsoportra lett szétosztva (társadalmi háttér; anyagi és kulturális tőke; egészségmagatartás; szociális kapcsolatok; tanulmányi eredményesség). Az adatelemzés az IMB SPSS 25.0 és az Excel programok segítségével valósult meg. Alanyszámunk 49 fő és az átlag életkor 22,92. A kapott eredményeket a kis létszám miatt nem tudtuk általánosítani. Mindazonáltal összefüggés mutatható ki arra, hogy a különféle szociális kapcsolatok befolyásolhatják az egyén egészséghez való viszonyát, későbbiekben felvett attitűdjeit. Eredményeink alapján a legnagyobb befolyásoló hatással a társas, baráti kapcsolatok bírnak az egészségkárosító szerek használata/kipróbálása szempontjából. A tanulmányi eredményesség és az egészségmagatartás közötti összefüggés szintúgy kimutatható volt. Azoknál az alanyoknál, akik egészségvédő magatartást tanúsítanak (sport, fizikai altivitás, táplálkozásra való odafigyelés), a tanulmányi eredményességük pozítiv irányba mozdult. Míg azoknál az alanyoknál, akik egészségkárosítás/rizikó-magatartást folytatnak (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) a tanulmányi eredményességük negatív irányba mozdult el.

Leírás
Kulcsszavak
Fiatal felnőttek, Posztadoleszcencia, Szociális kapcsolatok, Tanulmányi eredményesség, Egészségmagatartás
Forrás