Egészséges életmód vizsgálata az óvodás gyermekek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az óvodai nevelés általános feladati közé tartozik az egészséges életmód alakítása. Az emberek nagyobb részét foglalkoztatja az egészséges életmód.Próbálják a gyermekeiket is erre az útra terelni. Az az elmozdulás, hogy védeni, óvni kell környezetünket, földünket a pusztulástól, mely maga után húzza az emberiség pusztulását. Ez a téma időszerű, sarkalatos kérdéseket feszeget, az embereknek változtatniuk kell az életmódjukon, életvitelükön az egészségük érdekében. Több oldalról próbálom megközelíteni a témát.A felnövekvő generáció érdekében, be kell látni és láttatni, hogy minden embernek, szülőnek kötelessége, hogy betartsa a gyermeki jogokat, miszerint a gyermeknek joga van egészséges környezetben felnőni.

Leírás
Kulcsszavak
mozgás, táplálkozás, egészséges életmódra nevelés, óvodai nevelés, családi nevelés
Forrás