A reklámokban megjelenő LMBTQ tartalmakkal kapcsolatos vélekedések

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozatban egy online kérdőíves vizsgálat keretein belül a Paraszociális Kontaktus Hipotézist tesztelem, illetve a reklámokban megjelenő LMBTQ tartalmakkal kapcsolatos vélekedéseket mérem fel magyar mintán. Vizsgálatomban az LMBTQ társadalommal szembeni előítéletességet és a velük kapcsolatos attitűdöket vizsgálom, annak függvényében, hogy a válaszadók milyen gyakran találkoznak az LMBTQ közösség tagjaival vagy hozzájuk kapcsolódó tartalommal személyesen és az online térben. A korábbi kutatási eredményekkel összhangban, a vizsgálatom eredményei többek között azt mutatják, hogy az LMBTQ tartalmakkal vagy személyekkel való találkozás gyakorisága kapcsolatban áll a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos attitűdökkel, illetve az előítéletességgel.

Leírás
Kulcsszavak
LMBTQ, előítélet, attitűd
Forrás