A munkavállalók jogainak biztosítása az Európai Unióban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy saját történeti kontextusába ágyazva áttekintsem, mi jellemezte a Közösségen belül a munkavállalási alapszabadság biztosítását, illetve nyomon kövessem, miként alakult ki a munkavállaló egységes közösségi jogi fogalma. Mindezek kapcsán a releváns közösségi jogi rendelkezések elemző-értékelő szempontú áttekintésével egyedi szintézisre törekszem.

Leírás
Kulcsszavak
munkavállalók szabad mozgása
Forrás