Egyetemi tanulmányaikat kezdő kémia BSc, vegyészmérnök és biomérnök hallgatók szerves kémiai alapismereteinek vizsgálata

Dátum
2014-04-29T07:57:30Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban az egyetemi képzésüket kezdő hallgatók szerves kémiai alapismereteit vizsgáltam. Feltártam és elemeztem a megjelenő tévképzeteket, tanulási utakat illetve tudásszerkezetet.

Leírás
Kulcsszavak
tévképzet, tudástérelmélet
Forrás