A fenntartható fejlődés elveinek érvényesülése Nyírcsaholy fejlődésében

Dátum
2011-10-27T08:49:38Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülése Nyírcsaholy fejlesztésében. Azért ezt a témát választottam, mert Nyírcsaholyban születtem és fontosnak tartottam bemutatni az ott történt fejlesztéseket, melyeket az utóbbi néhány évben megvalósítottunk. Dolgozatom első fejezetében felhívtam a figyelmet azokra lépésekre, amelyeket az emberiség tett a fenntartható fejlődés kialakulása érdekében, a katasztrófák elkerülése végett. A következő részben a vidéki térségről ejtettem néhány mondatot. Ismertettem a vidék fogalmát, említést tettem Magyarország vidéki térségeinek nagyságáról, és a változásokról, amit az EU-s csatlakozásnak köszönhetünk. A fejezet utolsó részében a legnagyobb vidéki térségünk az Alföld helyzetét mutattam be, melynek része szülőfalum Nyírcsaholy is, valamint írtam a turizmusról és annak gazdasági, társadalmi, közlekedési, környezeti hatásairól. A második fejezetben Nyírcsaholy múltjáról és jelenéről írtam. Annak érdekében, hogy szemléletesebbé tegyem a jelen állapot felmérését, készítettem egy SWOT analízist. Az utolsó fejezetben ismertettem az olvasóval, hogy az EU-s csatlakozás milyen lehetőségeket nyitott meg a települések számára. Bemutattam, hogy egy elmaradott község, hogyan használta ki a vidékfejlesztési támogatásokat, melynek révén a környék egyik legszebb falucskája lett. Nyírcsaholy községben véleményem szerint a feladatok elvégzéséhez rendelkezésre áll a megfelelően képzett szakmailag felkészült apparátus. Fontos, hogy a település vezetői folyamatosan kutassák a lehetőségeket. Nálunk ebben nincs hiány. Mindent megtesznek azért, hogy jobb körülményeket teremtsenek.

Leírás
Kulcsszavak
Fenntartható-fejlődés, Vidék, Alföld, Projekt, Nyírcsaholy
Forrás