Bűnmegelőzés a gyakorlatban, bűnmegelőzés színterei

Dátum
2014-04-16T11:32:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a bűnmegelőzés rövid történeti bemutatása után részletesen fogom tárgyalni a prevenció elméleti kérdéseit. A szakdolgozat jelentős részében arra keresem a választ, hogy milyen módon lehet megelőzni a főbb bűncselekményeket. A társadalmi együttélés szempontjából általam lényegesnek tartott bűncselekményeket az Új Büntetető Törvénykönyv tényállásai alapján fogom megvizsgálni. Nagy hangsúlyt fektetek a családon belüli erőszak kérdéskörére, valamint a nemi erkölcs elleni bűncselekményekre, illetve ezekkel szoros összefüggésben a gyermekvédelemre. Továbbá szó lesz az egészséget veszélyeztető bűncselekményekről, a közlekedési bűncselekményekről, és a vagyon elleni bűncselekményekről.

Leírás
Kulcsszavak
bűnmegelőzés, családon belüli erőszak
Forrás