Gróf Széchenyi István személyiségének fejlődése az erényszövetségen keresztül vagy a fordulat éve?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja, hogy bemutassam Gróf Széchenyi István személyiségének fejlődését az erényszövetségen keresztül, illetve közéleti munkáját az 1826-os évben. A dolgozatomban választ adok arra a kérdésre, hogy ez az év Magyarország és Széchenyi István szempontjából a fordulat évének tekinthető e? Úgy gondolom, hogy a reformkor politikusa, egész életében arra készül, hogy elkezdje munkáját Magyarország felemeléséért. Az 1825-ben kezdődő pozsonyi országgyűlésen tett felajánlása a Magyar Tudományos Akadémia felállításához, olyan hullámot idézett elő, melynek következményeit az 1826-os évben érzékelhetünk. Az utazások, a katonaévek és a szerelmi kapcsolatok által szerzett tapasztalatai, vezetnek el ahhoz, hogy a gróf megkezdje személyiségének tökéletesítését a vizsgált évben. Ezek a hatások vezetnek el odáig, hogy a történelem a „legnagyobb magyar”-ként tartja számon Gróf Széchenyi Istvánt.

Leírás
Kulcsszavak
Gróf Széchenyi István, erényszövetség, 1826, személyiség, fordulat
Forrás