Smoothelin-szerű 1 fehérje szerepének vizsgálata human endometriumban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Lontay és munkatársai knock out terhes egereken végzett kísérletei kimutatták, hogy az SMTNL1 szteroid hormon érzékeny szövetekben is expresszálódik és hiánya gyengébb reproduktív képességet eredményez, a kiváltó okok azonban nem ismertek. Ezek alapján feltételezzük, hogy az SMTNL1-nek szerepe lehet human betegekben tapasztalt reproduktív diszfunkciókban is. Diplomadolgozatom kutatásainak célja az SMTNL1 funkciójának vizsgálata volt human endometriumban. Western blot analízist végeztünk az SMTNL1 expressziójának kimutatására humán placentából, köldökzsinórból és a placentát kívülről behálózó ér mintákból és a kapott eredmények alapján csak az erekben volt megfigyelhető a fehérje jelenléte. A továbbiakban a humán endometriumból izolált sztrómális sejtek, decidualizáltatott sejtek, valamint az adenokarcinóma Ishikawa sejtvonal és a humán trofoblaszt AC1M88 sejtvonal esetében végeztünk Western blot analízist.

Leírás
Kulcsszavak
smoothelin, human endometrium
Forrás