Facebook-használat, elégedettség és érzelmek összefüggése 10.-11. osztályos diákok körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Z generáció azért érdekes, mert ők már teljes digitális eszközhasználóként nőnek fel. Míg a korábbi generációknak meg kellett tanulniuk az újabb és újabb digitális eszközök használatát, a Z generáció számára ezek használata természetes, hiszen a digitális világba születtek bele. Szakdolgozatomban kérdőíves felméréssel azt vizsgáltam, hogy a Z generációba tartozó 10.-11. osztályos diákok mennyi időt töltenek el a legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebookon, naponta hányszor használják azt, milyen eszközről. Vizsgáltam azt is, hogy a Facebookon töltött idő mennyisége összefügg-e azzal, hogy a diákok mennyire elégedettek az életükkel és mennyire érzik jól magukat. A felmérésem eredményei azt mutatják, hogy a tanulók valószínűleg alábecsülik a Facebook-használattal töltött időt. Továbbá, eredményeim szerint, akik magányosak, lehangoltak, boldogtalanabbak, azok több időt töltenek a Facebookon. Véleményem szerint az iskolai munkában sikeresen ki lehetne használni a diákok digitalizáció iránti nagyfokú érdeklődését. Dolgozatomban kifejtem, milyen módon lehetne a digitalizációt kihasználni az eredményesebb, élményekre épülő oktatás érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
facebook, önértékelés, elégedettség, érzelmek, tanítás, iskola, közösségi média
Forrás