A csoportos torna hasznosságának vizsgálata alsóvégtagi amputált betegek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az alsóvégtag elvesztése jelentős életminőség változást jelent az amputált személyek számára. Mindehhez hozzájárul a csökkent propiocepció, az egyensúly és koordinációs képesség romlása valamint a megváltozott biomechanikai tényezők. Munkánk során, a Rehabilitációs Osztályon végzett csoportos torna hasznosságát kívántuk megvizsgálni alsóvégtagi amputált betegek körében. Célul tűztük ki, hogy a csoportos tornán résztvevő betegek mobilitási szintjét, izomerejét és mozgás során érzett magabiztosságát felmérjük és fejlesszük. További célunk volt, hogy a változásokat mérni tudjuk és összehasonlítani olyan alsóvégtagi amputáción átesett betegek csoportjával, akik nem vettek részt csoportos tornán. Vizsgálatunk elején és végén az Activities-Specific Balance Confidence kérdőívet, a Russek skálát, az Amputee Mobility Predictor-t valamint az Oxford skála szerinti izomerőmérést végeztük el. Azt tapasztaltuk, hogy azok az alsóvégtagi amputáción átesett betegek, akik a csoportos tornán rendszeresen részt vettek az Activities-Specific Balance Confidens kérdőív alapján nagyobb magabiztossággal rendelkeztek, mint azok a vizsgált személyek, akik nem vettek részt csoportos tornákon. Az intervenciós csoport átlagos eredménye a vizsgálat elején 51,4 %, a kontroll csoporté 50,4 % volt. Míg az intervenció végén a intervenciós csoport átlagosan 69,1 %-ot a kontroll csoport 58,4 %-ot ért el. A Russek skálával mért eredmények a protézis által biztosított mobilitási szintre vonatkozóan is pozitívan változtak, azonban a javulás mértéke nem volt szignifikáns. Az AMP teszttel a mobilitási szintet mértük fel. Az intervenciós csoport az első mérés során átlagosan 25,9 pontot ért el (SD=5,54) a második mérés során pedig 33,6 pontot (SD=4,76). Míg a kontroll csoport az első vizsgálat során átlagosan 24,8 (SD=7,91), a másodiknál 27,3 pontot ért el (SD=8,09). A két csoport közti különbség az intervenció végén mért adatok alapján szignifikánsnak bizonyult (p<0,05). Az izomerő mérés során szignifikáns javulást tapasztaltunk az intervenciós csoportnál, a kontroll csoportnál mért izomerő javuláshoz képest (p<0,05). A három hétig tartó intervenciós programunk eredményei alapján azt állapítottuk meg, hogy csoportos tornával jelentős változás érhető el az alsóvégtagi amputáltak mozgáshoz fűződő magabiztossági szintjében. Továbbá a járáshoz szükséges izmok ereje valamint a mobilitási képesség is pozitívan befolyásolható célzott gyakorlatokat tartalmazó csoportos torna keretein belül.

Leírás
Kulcsszavak
amputáció, alsóvégtag, csoportos torna, rehabilitáció
Forrás