A PSMC1 gén polimorfizmusának vizsgálata román tarka szarvasmarhában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban a kettőshasznosítású szarvasmarha fajták termelésének javításához, illetve tenyésztési céljának meghatározásához nélkülözhetetlen a termelési mutatókat befolyásoló gének genetikai vizsgálata. Munkánk során a 10. kromoszóma PSMC1 génjén, a 9. intron pozíciójában lévő G/A szubsztituciót vizsgáltuk. Erre a polimorfizmusra nézve meghatároztuk 116 egyed genotípusát PCR-RFLP- módszer segítségével. A reakcióhoz használt primereket a Békefi (2010) által korábban végzett kutatások eredményei alapján választottuk meg. Eredményül azt kaptuk, hogy az általunk vizsgált polimorfizmus jelen van a kutatásba bevont állományban. A PSMC1 gén allél- és genotípus gyakoriságai alapján megállapítottuk, hogy a populációnk Hardy- Weinberg egyensúlyban van. Guo és mtsai. (2008), valamint Békefi (2011) eredményeihez hasonlóan az általunk vizsgált állományban sem figyelhető meg szelekciós nyomás. Mivel a PSMC1 gén jelentős szerepet tölt be számos alapvető biológiai funkció szabályozásában, mint például a sejtciklus és az apoptózis folyamatában, a stresszhez való alkalmazkodásban, illetve az immunválasz kialakulásában, valamint a metabolizmus egyensúlyának fenntartásában, továbbá befolyásolja a fejlődést, a táplálékfelvételt és súlygyarapodást, fontosnak tartjuk a gén további vizsgálatait.

Leírás
Kulcsszavak
PSMC1 gén, szarvasmarha, polimorfizmus
Forrás