A szabadulószobák pedagógiai és integrációs felhasználása a köznevelésben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatunk az élménypedagógiai módszereken belül, a szabadulószobák edukációs felhasználásával foglalkozik, elméleti, és gyakorlati szinten egyaránt. Bemutatjuk a módszer kialakulásának körülményeit, ami által mélyebb képet kapunk a felhasználás sajátosságairól, a szabadulószobák világszintű térhódításának mikéntjéről. Külföldi, és hazai példákon keresztül, igyekszünk többféle felhasználási lehetőséget is bemutatni. Külön figyelmet szentelünk a gyógypedagógiai felhasználásnak, ugyanis ezen a területen eddig sajnálatos módon nem született elég kutatás ahhoz, hogy széles körben történő felhasználás esetére is adekvát módszernek tekintsük. Ez a tény azonban a következő években változhat, hiszen világszerte egyre többen foglalkoznak a szabadulószobák edukációs felhasználásával. A jelenleg birtokunkban lévő adatok alapján, a továbbiakban a célunk a gyógypedagógiai felhasználás elméleti alapjainak felállítása a sajátos nevelési igényű tanulók érdekei, és szükségletei szerint, nem elfelejtkezve az ép tanulókról, akik számára egy alaposabban kidolgozott, részletesebb érzékenyítő szabadulószoba megalkotása a cél.

Leírás
Kulcsszavak
gyógypedagógia, integráció, szabadulószobák
Forrás