[11C]kolin radiokémiai tisztaság vizsgálata HPLC módszerrel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina MEO laborjában elvégeztük a 11C izotóppal jelzett kolin tartalmú radiogyógyszer radiokémiai tisztaság vizsgálatát egy újonnan kifejlesztett HPLC módszerrel. A robusztussági vizsgálat során megvizsgáltuk a sótartalom, pH, piridin mennyisége, áramlási sebesség, illetve a detektált hullámhossz paraméterek kisebb változásai a gyógyszerkönyvi módszerhez képest hogyan befolyásolják az elválasztást. Az eljárás során alkalmazott kolonna a SUPELCOSIL LC-SCX 25 cm x 4,6 mm, 5 µm volt. Eluensként 20,7 g/l NaH2PO4 (pH2,5) oldatát alkalmaztuk, mely 80 µl piridint tartalmazott, a detektálási hullámhossz 270 nm volt, az áramlási sebesség a 1,5 ml/perc értékre állítottuk 20 µl injektált térfogat mellett. A vizsgálati idő 15 perc volt. Részleges validálás során a linearitás, a visszanyerés és az LOD/LOQ értékek meghatározásával bizonyítottuk, hogy a kifejlesztett módszer alkalmas a radiogyógyszerek radiokémiai tisztaság vizsgálatára.

Leírás
Kulcsszavak
[11C]kolin, radiokémiai tisztaság , HPLC
Forrás