The influence of intra-industry trade on adjustment costs and the synchronisation of boom cycles

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
For researchers studying intra-industry trade and the methodology involved in measuring the phenomenon one of the most important driving forces was the assumption that the creation of economic integration would lead to lower adjustment costs than were characteristic of the traditional commercial model. Another result was that - according to empirical data - intra-industry trade would receive a strong incentive from liberalisation, and that the accompanying adjustment costs would be lower than in cases there there was specialisation bewteen branches. In so far as this is demonstrable, proponents of attempts to achieve general integration offered a convenient weapon to their opponenets, who consistently argued back that it was precisely the difficult application of this process and its drawn-out and 'painful' nature that caused high costs. The first part of the article is devoted to a discussion of this debate, while the second part focuses on the role intra-industry trade plays in harmonisation with business cycles. The article shows that an examination of the intensity and dynamism of intra-industry trade allows a much more sophisticated analysis of a country's position in the world economy than is usually possible.
Az ágazaton belüli kereskedelemmel, illetve a jelenség mérési módszertanának kidolgozásával foglalkozó kutatások egyik fő mozgatórugója az a feltételezés volt, mely szerint a gazdasági integrációk létrehozása alacsonyabb alkalmazkodási költségekkel járhat, mint amire a tradicionális kereskedelmi modellek alapján számíthatnánk. A liberalizáció eredményeképpen ugyanis – az empirikus tapasztalatok szerint – erőteljes ösztönzést kap az intraindusztriális kereskedelem, az ezzel járó igazodási költségek pedig alacsonyabbak, mint az ágazatok közötti specializáció esetében. Amennyiben ez igazolható, az egyes integrációs törekvések hívei is jól használható fegyverhez jutnak ellenfeleikkel szemben, akiknek éppen az alkalmazkodás magas költségei, illetve elhúzódó és fájdalmas" volta a vitákban alkalmazott leggyakoribb érvelése. A cikk első része ezt a kérdéskört járja körül a második pedig az ágazaton belüli kereskedelemnek az üzleti ciklusok összehangolódásában betöltött szerepével foglalkozik. A tanulmány rámutat arra, hogy az ágazaton belüli kereskedelem súlyának és dinamikájának vizsgálata lehetővé teszi egy ország világgazdasági pozíciójának a szokványosnál árnyaltabb jellemzését.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények