Az ördögi kísértés motívuma Tolsztoj kései műveiben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom fő témája az ördög mint motívum megjelenése a női alakokon keresztül, Lev Tolsztoj Az ördög és a Szergij atya című elbeszélései alapján.

Leírás
Kulcsszavak
Tolsztoj, út, ördög, kísértés, lélekábrázolás
Forrás