A légi szállítmányozás kilátásai

Dátum
2011-04-19T08:15:53Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a légi szállítmányozásban és a fejlesztésében rejlő lehetőségekről írtam. Az is bebizonyosodott, hogy kormányzati szerepvállalás nélkül nem érhető el megfelelő fejlődési ütem. Az ideiglenesen elengedett adók (üzemanyag, duty free, egyéb forgalmi adók) kiesése, megsokszorozódva térül meg a beruházási kedv és a forgalom növekedése által. Természetesen a fejlesztések során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a technológia fejlettségét, törekednünk kell a környezetbarát eszközök alkalmazására, hiszen a zaj terhelés és a káros anyag kibocsátás tönkreteheti környezetünket, és iparági ellenzőink táborát is növelheti. A légi szállítmányozás helyzete jó indikátora a gazdasági stabilitásunknak is, hiszen a szállítandó áruk mennyiségén keresztül azonnal jelzi a gazdaságban végbe menő változásokat. Annak ellenére hogy nagyon rugalmas prediktátornak bizonyul, munkahelyteremtő potenciálját sem szabad az externáliáktól elkülönülten, csak önmagában vizsgálni. Az infrastrukturális fejlettségi szint növekedése, mindig meghatározó egy tőkeerős nagyberuházó döntési rendszerében, természetesen a munkabér költségek mellet. Rámutattam, hogy regionális repterek szerepe is meghatározó a légi szállítmányok decentralizált továbbításában, a régiós idegenforgalom fejlődésében, és a vidéki ipari parkokba létesítendő ipari beruházások infrastrukturális ellátottságában. Mindezek megvalósulásának érdekében, fontos hangsúlyt fektetni a megfelelő szakember képzésre, a szakmai szervezetek létrehozására, szakfolyóiratok megjelentetésére, hatástanulmányok elkészítésére.

Leírás
Kulcsszavak
Air freight, Légi szállítmányozás
Forrás