A turizmusfejlesztés lehetőségei a Kardoskúti Fehér-tó térségében

Dátum
2010-04-29T10:28:20Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a Kardoskúti Fehér-tó térségének turisztikai fejlesztési lehetőségeit vizsgáltam.

A Szakirodalmi áttekintés a turizmus fejlődésével, az ökoturizmus kialakulásával és fogalmával foglalkozik.

Az Eredmények fejezetben 11 turisztikai szolgáltatót mutattam be.

A bemutatáson túl itt található a szolgáltatók kérdőíves felmérésének értékelése.

Szintén e részben kerül bemutatásra a Kardoskúti Fehér-tó és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának e területre vonatkozó fejlesztési elképzelése.

Az utóbbi 3 fejezetet alapul véve dolgoztam ki a további fejlesztési lehetőségeket a Következtetések és javaslatok fejezetben.

Leírás
Kulcsszavak
turizmus, ökoturizmus, természetvédelem
Forrás