Az anyakönyvezés hagyományai és a digitalizáció ütközése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája az anyakönyvezés bemutatása a kialakulásától napjainkig ezáltal bemutatva, hogy a történelem folyamán a társadalom fejlődésével folyamatosan változott a személyek nyilvántartása. Az anyakönyvek lapjaiból kiolvasható egy közösség tagjainak élete, országunk története. A papíralapú anyakönyvezés régi szép hagyományos formája mára már, mint közhiteles nyilvántartás az elektronikus anyakönyvi rendszerben a rögzí-tések alapjául szolgál. A forrás, amely alapján az elektronikus nyilvántartás vezetését végezzük. A digitalizáció a mai kor követelménye és egyik legnagyobb vívmánya is egyben, amely a fejlődés, fontos lépcsője napjainkban. Új gondolkodásmód, új lehetősé-gek. Mindent digitalizálunk, amit csak lehet, az elvárás legalábbis az, hogy mindenhez és mindenhol hozzáférhessünk és minőségét állandóvá tegyük. Amig nem lettem anyakönyvvezető nem is gondoltam volna, hogy a papíralapú nyilván-tartás a szekrényekben hány száz évet ölel át. Ha egy-egy ilyen könyvet kiemelek a szek-rényből szemem előtt a múlt minden egyes eseménye. Családok keletkezése, megszűnése, halálozás, születés, örökbefogadások és még mi minden, melyet gyönyörű betűkkel rögzí-tettek. Az anyakönyvi bejegyzések száma a népességszámmal arányos bármi is történt az országban (politikai harcok, járványok, háború) a könyveket vezették ugyanúgy. Ha job-ban belegondolunk nem volt az akkoriban annyira egyszerű. 2020. márciusában, mikor e sorokat írom a koronavírus nehezíti meg minden napjainkat hazánkban. A sajtó, média, közösségi oldalak mindenhol azt szajkózzák, hogy maradj otthon. Anyakönyvvezetőként sajnos én sem tehetem meg, hogy a négy fal között megvárom, hogy vége legyen ennek az egésznek. Hogy miért is?

Leírás
Kulcsszavak
anyakönyv, digitalizáció, közigazgatás
Forrás