A befolyásoló kérdésfeltevés a büntető eljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban. Témaválasztásomban főként az lelkesített, hogy vizsgálhatom a büntetőeljárásban felmerülő pszichológiai szempontokat. A pszichológiai irányú témaválasztásomat az is indokolja még, hogy már középiskolás korom óta érdekelt az, hogy emberi magatartásokkal, manipulációkkal hogyan lehet befolyásolni az embereket az élet különböző területein. Ez az érdeklődés továbbra sem mérséklődött, ugyanis ez meghatározó szerepet tölt be a társadalomban. Motivált az is, hogy viszonylag terjedelmes irodalma van a témának, aminek a feldolgozása segített az elemző munkában. Dolgozatomban a tanúvallomáshoz kapcsolódó fogalmak körüljárása után a kihallgatási taktika és a beismerés lehetséges eseteit vizsgálom. Dolgozatomban több oldalról be kívánom mutatni a bizonyítékok szerepét, lényegét és fajtáit majd a tanú- és terhelti vallomás értékelését.

Leírás
Kulcsszavak
befolyásoló, kérdésfeltevés
Forrás