Az információs társadalom és a kultúra jelenléte a Z generációs fiatalok körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat elméleti része három téma köré épül, amelyek a következők: az információs társadalom, mint fogalom jelentése, kialakulása, jellemzői; a kultúra fogalma, jellemzői; a generációs különbségek, külön kitérve a Z generáció ismertetésére. Az internet elterjedése jelentősen befolyásolja az emberek gondolkodását, életmódját, és a kultúrához, értékekhez való viszonyát. A téma időszerűsége abban rejlik, hogy a Z generáció már az internetes világban nőtt fel, számukra már megszokott és természetes a technika és az internet által vezérelt világ. A kutatásomban a Z generáció tagjait vizsgáltam, szembeállítva egymással a hagyományos, kulturális és az interneten végezhető tevékenységeket, szórakozási formákat. Vizsgáltam az olvasási, internetezési, televíziózási, illetve a moziba, múzeumba és színházba járási szokásokat.

Leírás
Kulcsszavak
információs társadalom, kultúra, Z generáció
Forrás