A nem vagyoni sérelmek kompenzálásának problémái hazánkban és külföldön

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A polgári jogban a nem vagyoni kártérítés egy igencsak szélsőséges fejlődéstörténettel rendelkező jogintézményként jelenik meg. Kialakulását nagyrészt a személyhez fűződő jogokat ért sérelmek alapozták meg. Dolgozatomban a nem vagyoni sérelmek kompenzálására hivatott jogintézmény történetét, fejlődését kívánom bemutatni a külföldi és hazai bírói gyakorlat tükrében. Munkám során küön figyelmet szentelek az új Ptk. hatályba lépésével a személyiségi jogok védelmére rendelt legfontosabb eszköznek, a sérelemdíjnak. A sérelemdíjjal összefüggésben elemzem annak hatását a bírói gyakorlatra - különös tekintettel a várhatóan megszaporodó bagatell ügyek kezelésének problémakörére.

Leírás
Kulcsszavak
Nem vagyoni sérelmek
Forrás