Haemorheologiai paraméterek fizikai és metabolikus hatásokra történő változásainak összehasonlító vizsgálatai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vér különleges szerepet tölt be az evolúciós értelemben vett magasabb rendű élőlények szervezetében. Lehetővé teszi a tápanyagok, hormonok, jelátviteli molekulák eljutását a célszervekhez, fontos szerepe van az immunrendszer, és az immunválasz kialakításában részt vevő elemek funkciójának betöltésében. A fentebb említett okok miatt különleges fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik (nem-Newtoni folyadék, pH puffer). Érthető módon az emberiséget már a tudomány hajnala óta érdekelte ennek a különös és különleges „szövetnek” a működése és a szervezetben betöltött szerepe. A vér számos alakos eleme közül fontos kiemelni a vörösvérsejtek jelentőségét és különleges tulajdonságait. Fő feladatuk az oxigén és szén-dioxid szállítása a szövetek és a tüdő között. Ahhoz, hogy a legkisebb szövetek megfelelő oxigén ellátását biztosítsák (és ezzel az ideális szöveti perfúziót) az erythrocyták, és megfelelően tudjanak közlekedni a szervezet kapillárisaiban, képesnek kell lenniük a nagy mértékű alakváltozásra, deformálhatóságra. Ezt a tulajdonságukat a (1) cytosceletalis fehérjéknek, (2) az intracelluláris ion és vízháztartás kontrollálásának, (3) és a sejtmembrán felület-térfogat arányának köszönhetik. Ezeket a tényezőket negatívan befolyásolhatják az öröklött haemoliticus anémiák (sarló sejtes vérszegénység, thalassaemia) valamint fizikai és hatások, az oxidációs és gyulladásos folyamatok. Ismert továbbá, hogy a vér áramlástani tulajdonságai nagy különbségeket mutatnak a különböző fajok között. A fentebb említett okok miatt fontos mind a módszertani, mind fajok és nemek közötti összehasonlító haemorheologiai vizsgálatok végzése.


Blood plays a special role in the animal world, especially at the top of the evolutionary scale. It enables the delivery of nutrients, hormones, and signal molecules to the target organs, and plays a significant role in the proper functioning of the immune system and the formation of immune responses. For the above-mentioned reasons, it has special physical and chemical properties (i.e., non-Newtonian fluid, pH buffer). Thus, understandably, since the dawn of science, humanity has been interested in the functioning of this strange and special "tissue" and its role in the body. Among the numerous blood cells (red blood cells, white blood cells, thrombocytes), we must highlight the importance and special properties of erythrocytes. Their main task is to transport oxygen and carbon dioxide between the tissues and the lungs. To ensure adequate oxygen supply to the smallest tissues (ideal tissue perfusion) and to be able to move properly in the body's capillaries, the erythrocytes must be capable of a large degree of shape change and deformability. They owe this property to their cytoskeleton, the ability to control the intracellular ion and water balance, and the surface-to-volume ratio of the cell membrane. These factors can be negatively affected by inherited hemolytic anemias (sickle cell anemia, thalassemia) as well as physical effects, oxidation, and inflammatory processes. The blood composition (pH, ion concentration, formed elements) of animals belonging to a given taxonomic unit (e.g., class of mammals) is similar, there are sometimes extremely large differences between animal species at different developmental stages within a given species (fetal hemoglobin, adult hemoglobin) or between genders. Because the blood composition, the ratio and number of cells vary in case of different species used in biomedical research (mouse, rat, rabbit, dog, cat, pig) and humans. They all affect the hemorheological properties of the blood, so it is important to examine them and to compare with each other. In addition to the factors mentioned above, many other physiological and pathophysiological processes can also affect the rheology (flow properties) of the blood. For example, tissue damage and hypoxia, which also affect red blood cells due to changed pH and lactate levels, reducing their deformability and increasing blood viscosity. Or the increase in red blood cell aggregation caused by mechanical trauma and reactions involving the release of reactive oxygen species and the processes mentioned above together can reduce microcirculation and thus tissue perfusion. As well as in all other sciences, in hemorheology it is essential to evaluate the data obtained, compare them, and standardize them. There have been many studies regarding this subject, especially since the 2000s, when the increasingly modern hematological and hemorheological devices provide researchers with more and more detailed data.

Leírás
Kulcsszavak
haemorheológia, vér, koleszterin, nyúl
Forrás