Kliens-szerver architektúrájú (webes) alkalmazásfejlesztés

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja egy olyan webalkalmazás bemutatása, amely lehetővé teszi magánszemélyeknek és személyi edzőknek, hogy könnyen megtalálják egymást. A projekt két fő részre tagolódik, egy React frontendre és egy Spring Boot backendre. Az adatok tárolásához MySQL adatbázist használtam. A dolgozat áttekintést nyújt a projekt célkitűzéseiről, a választott technológiákról, valamint részletesen bemutatja a rendszertervet és az architektúrát. Kitérek a funkcionális és nem funkcionális követelményekre, a szerepkörökre, jogosultságokra, valamint az adatkezelésre. A backend fejlesztése során bemutatom a Spring Boot keretrendszer projektstruktúráját, az adatbázis kapcsolatot és a REST API-k kialakítását. A frontend részben pedig a React projektstruktúráját, a komponensek tervezését és állapotkezelését. Az adatbázis tervezése során definiálom az entitásokat, valamint kidolgozom a relációs séma struktúráját. A backend és frontend fejlesztése mellett bemutatom a tesztelési folyamatot, beleértve az egységteszteket és az integrációs teszteket.

Leírás
Kulcsszavak
react, spring boot, mysql, fullstack, webalkalmazás, java, javascript
Forrás