COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE MEASUREMENT METHODS TELJESÍTMÉNYMÉRÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Fájlok
Dátum
Szerzők
Kovács, Szabolcs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Performance assessment - assessment of the financial and economic performance of companies - is of particular importance both in determining the performance of individual companies and in comparing companies. There are numerous different frameworks and different methods of performance assessment in the scientific literature and in business practice. With the expansion of globalisation and the emergence of a new economy, the focus on this topic is even more prominent. The aim of the present article is to review the literature on performance assessment and to describe two selected frameworks in more detail.
A teljesítménymérés – a vállalatok pénzügyi-gazdasági teljesítményének mérése – kiemelt jelentőséggel bír mind a vállalatok egyéni teljesítményének megállapításában, mind a vállalatok közötti összehasonlításban. A teljesítmény-mérésnek többféle keretrendszerével és nagyon sok módszerével lehet találkozni a szakirodalomban és a vállalati gyakorlatban is. A globalizáció kiteljesedésével és az új gazdaság kialakulásával még inkább kiemelt szerepet kap e témával való foglalkozás. A cikk célja a teljesítményértékelés szakirodalmának áttekintése és két választott keretrendszer részletesebb ismertetése.
Kulcsszavak
teljesítményértékelés, SMART piramis, Hoshin Kanri, teljesítmény, mérés
Forrás
Gyűjtemények