Kiváltságok és mentességek a diplomáciai és konzuli jogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban szeretném a diplomáciai és konzuli jog világát bemutatni, különös tekintettel a könnyítések, kiváltságok és mentességek szabályozását. Kiemelkedő szerepet töltenek be az egyes diplomáciai és konzuli képviselők mindennapjaiban, ezáltal megkönnyítik munkájuk elvégzését, és a nemzetközi kapcsolatok fenntartását. Rövid fogalom ismertetés és történeti áttekintés után rátérek a konkrét szabályozásra, külön szedve a diplomáciai és a konzuli jogra vonatkozó előírásokat. Mivel munkám során részletesen szeretném bemutatni a nemzetközi közjog ezen szeletét, így röviden a tiszteletbeli konzuli intézményről is ejtek néhány szót, dolgozatomat pedig jogesetekkel és érdekességekkel színesítem.

Leírás
Kulcsszavak
diplomácia, konzuli jog, kiváltságok, mentességek
Forrás