A gazdasági társaságok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban

Dátum
2009-08-29T08:38:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkám megírása során először a társasági törvényük fejlődésének szakaszait szeretném bemutatni egészen az első törvényektől, az irányelvek és rendeletek ismertetéséig. Ezután a hazánkban működő gazdasági társaságok általános jellemzőit mutatom be, majd végül kitekintek a meghatározó európai jogrendszerekre. Hogy még szemléletesebbé tegyem és gyakorlatiasabb megközelítésbe helyezzem a dolgozatot, minden fejezet végén összehasonlító táblázatot és statisztikai adatokat szeretnék bemutatni a kifejtésre kerülő anyagból.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági társaságok, Európai Unió, irányelvek, európai jogrendszerek, társasági jog
Forrás