A kormányformák összehasonlítása és elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy állam jellemzői az államszerkezet, az államforma és a kormányforma alapján írhatóak le. Dolgozatomban a kormányforma elemzésére helyezem a hangsúlyt. A különböző kormányformákat veszem górcső alá. Vizsgálódásom célja, hogy fény derüljön a mai kormányformák különbözőségeire, valamint előnyeire, esetleges hátrányaira. Dolgozatomban először is megpróbálom összefoglalni, hogy mi is a kormányforma. Mivel e fogalom több szempontból is fontos tényező, ezért láthatjuk majd, hogy többen többféleképpen fogalmazták meg gondolataikat a témáról. A kormányformák kialakulása és a hatalommegosztás szorosan összefüggenek ezért röviden ismertetem a hatalommegosztás elvét és az elmélet végleges formájáig való eljutás folyamatát. Ezt követően példa országok elemzésével megpróbálom bemutatni az egyes kormányformák felépítését. Kitérek egy rövid történelmi háttér bemutatásra, majd ismertetem a kormányzati szerveket és azok működését, majd a hatalommegosztás szemszögéből elemzem viszonyukat. Az így feltárt tények alapján végzek egy rövid összehasonlítást.

Leírás
Kulcsszavak
Kormányforma, államforma, elemzés
Forrás