Reklámszabályozás Magyarországon

Dátum
2012-03-22T09:34:50Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A reklám célja valamely szükséglet kielégítésére való felhívás. A reklám tilt, parancsol, meggyőz és csábít egyben. A reklámokkal kapcsolatos normatív összefüggések vizsgálata kétség kívül izgalmas, és nagyon érzékeny téma. Nem elsősorban azért, mert a reklám az üzleti kommunikáció „elevenébe vágó”, gazdasági hatalmi pozíciókat teremteni és megdönteni képes, állandó mozgásban lévő területe. A reklámszabályozás legitimációs alapkérdése a szabályozás hatékonyságán fordul meg. Ezen a területen nagyon fontos, hogy a jogi beavatkozásra a védelmi célokat pontosan feltérképezve, megfelelő irányú eszközökkel kerüljön sor. A dolgozatom során általánosságban a Reklámszabályozás fontosságaira tértem ki Magyarország hangsúlyozásával, illetve Európára való kitekintéssel is. Emellett a Reklámtörvény szabályait, általános elméleteit, gyakorlatait mutattam be, a reklámtilalmak, az alkohol és a dohánytilalomra vonatkozó rendelkezések kiemelkedő jelentőségeivel. A reklámnak a társadalom egészére gyakorolt hasznos, illetve káros hatásainak vizsgálatakor szembetűnően érzékelhető volt a fogyasztók erőteljesen individualista megközelítése. A reklám társadalmi hasznossága szinte értelmezhetetlen fogalom a fogyasztók számára. A dohányzás és az alkoholfogyasztás jelentik a legtöbb kérdést felvető területet. Számos attitűddel találkozhatunk, ha a dohány és alkoholtilalmakról beszélünk. A cigarettán kívül sokan nem is tudnak olyan egyéb terméket említeni, amely köztudottan káros, és mégis reklámozzák. A dohányreklámokkal kapcsolatos nézeteknél is megengedőbb és liberálisabb az alkoholreklámokkal szembeni vélekedés. Összességében tehát elmondható, hogy a reklám társadalomra gyakorolt káros hatásainak tekintetében a fogyasztói attitűdöket rendkívüli liberális szemlélet jellemzi. Az előbb említett problémaköröket, témákat tanulmányoztam a dolgozatomban érdekes és izgalmas ügyekkel, bírósági ítéletekkel együttesen, és elmondhatom, hogy különleges dolgokra bukkantam, mennyire is lényeges az alkohol és a dohányreklám szabályozásának a köre, mivel kiemelt terültként emelhető ki a gyermekek és fiatalkorúak illetve saját és embertársaink védelme, e káros tevékenységektől való tiltása és védekezése.

Leírás
Kulcsszavak
reklám
Forrás