Az implantátumokhoz kapcsolódó mucogingivális esztétika parodontológiai vonatkozásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám készítése során célom volt összefoglalni az implantátumokhoz kapcsolódó mucogingivális eztétika parodontológiai vonatkozásait. A fogászati implantátum beültetése után közvetlen kapcsolat jön létre a csont és az implantátum között. Az implantátum sikere és túlélése azonban nem csak a csontintegrációtól függ, hanem a periimplantális mucosától is. A lágyszöveteket helyettesítő graftok alapvető részévé vált a mucogingivális esztétikai sebészetnek. A keményszövet rekonstrucióra kerülhet sor implantációs problémák esetén. A mucogingivális sebészi eljárásoknak célja, hogy megszüntessenek, illetve kijavítsanak anatómiailag illetve trauma által kialakult deformitásokat a lágyrészek morfológiája, pozíciója és mennyisége tekintetében.

Leírás
Kulcsszavak
implantátum, osseointegráció, periimplantális mucosa, mucogingivális sebészet
Forrás