THE PROBATION SERVICE’S ENFORCEMENT AND EFFICIENCY IN THE VIEW OF JUVENILE OFFENDERS

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
This study investigates the probation service system on a theoretical level and its’ efficiency in the view of juvenile offenders on a practical level. In this qualitative research, we made semi-structured interviews with 10 youthful protegees and 15 underaged from the reformatory, who has already been part of the probation system. We discuss parts of the research that are adequate on the subject of the study. Based on the interviewees’ experiences of the probation service we tried to collect suggestions to increase the efficiency of the probation service.
Jelen tanulmány elméleti síkon a pártfogó felügyelet rendszerét, gyakorlati szinten pedig a pártfogó felügyelet hatékonyságát vizsgálja a fiatalkorúak oldaláról. Kvalitatív kutatásunkban 10 fő fiatalkorú pártfogolttal, és 15 fő olyan javítóintézeti növendékkel készítettünk félig strukturált, akik már voltak pártfogó felügyelet alatt. A kutatás azon részét emeljük ki, ami adekvát a téma vonatkozásában. A fiatalok pártfogással kapcsolatos tapasztalatai alapján javaslatokat fogalmaztunk meg a pártfogó felügyelet hatékonyságának növelése érdekében.
Kulcsszavak
probation service, crime prevention, tertiary prevention, juvenile offenders, pártfogó felügyelet, bűnmegelőzés, tercier prevenció, fiatalkorúak
Forrás