Az Risk Analysis of food retail companies in Hungary’s Northern Great Plain Region

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Based on the financial ratios of analyzed companies we were performed a risk analysis, highlighting the degree of operational and financial leverages and the degree of combined leverage combining preceding ratios. We introduced a new aspect of the risk concept which began to spread in recent times. In the interest of to be able to analyse together cross-sectional and time series data, panel regression model was used. The panel regression is an extension of the multivariate linear regression interpreted as a multi-level model. In our study, the panel regression was used for analysis of food retailer companies, in the Northern Great Plain region's counties, in the period 2009-2014.
A vizsgált vállalatok pénzügyi mutatóira alapozva kockázatelemzést végeztünk, kiemelve a működési és a pénzügyi kockázati fok mutatókat, illetve azokat kombinálva a kombinált vállalati kockázati fokot. Bemutattuk a kockázat fogalmának egy új aspektusát, amely az utóbbi időben kezdett elterjedni. Annak érdekében, hogy a keresztmetszeti és az idősor adatokat együtt tudjuk vizsgálni, panel-regressziós modellt használtunk. A panelregresszió a többváltozós lineáris regresszió kiterjesztése és egy többszintű modellként is felfogható. Tanulmányunkban a panel-regressziós elemzést az Észak-Alföld régió kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásainak vizsgálatára használtuk, a 2009-2014-es időszakot figyelembe véve.
Kulcsszavak
Forrás