Farnezol és tirozol kezelések hatása a Candida auris intracelluláris fémtartalmának változására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Candida auris egy veszélyes humánpatogén gomba, amely magas halálozási aránnyal társuló járványokat okoz világszerte. Mivel a mikróba rezisztenciát mutat a hagyományos antifungális kezelésekkel szemben, innovatív terápiás módszerek kifejlesztésére van szükség. A farnezol (FAR) és a tirozol (TYR) kulcsfontosságú szabályzó szerepet töltenek be a gomba morfológiai átalakulásában és virulenciájában, emellett potenciális antifungális hatással rendelkeznek, azonban tudásunk az e mögött álló mechanizmusról korlátozott.A fémek számos metabolikus aktivitáshoz és virulenciához kötődő enzim kofaktoraként fontos tényezők a fertőzés folyamatában. Feltételezéseink szerint a FAR és TYR képesek megzavarni a gomba intracelluláris ionhomeosztázisát, ezzel tovább növelve az antifungális hatást. Kísérleteink során célul tűztük ki a szuprafiziológiás mennyiségű FAR és TYR fémfelvételre gyakorolt hatásának vizsgálatát C. auris élesztőgombában. A változások detektálásához és a minták elemtartalmának megállapításához az induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria módszert választottuk, melyhez a mérési körülményeket optimalizáltuk.

Leírás
Kulcsszavak
Candida auris, ICP-OES
Forrás