A Zempléni-hegység Nanocyperion fajainak előfordulása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kevés hegyvidéki florisztikai adat miatt kezdtük el 2018 nyarától feltérképezni a Zempléni-hegység egyes részeit. A virágos növények mellett a felmérések kiterjedtek az ilyen élőhelyeken szintén gyakran előforduló moha (Anthocerophyta, Hepaticophyta, Bryophyta) fajok felmérésére is. A felmérés során törekedtünk az élőhelyek talajtani jellemzőinek mintázására is, illetve egyes esetekben az eltérő jellegű élőhelyeknek egyes fajok morfológiai plaszticitására gyakorolt hatásáról is gyűjtöttünk kvalitatív adatokat.

Leírás
Kulcsszavak
Zempléni-hegység, Nanocyperion, Radiola linoides Roth., Centunculus minimus L.
Forrás