A perfekcionizmus multidimenzionális skálái és az észlelt szülői bánásmód kapcsolatának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A perfekcionizmus kutatása az elmúlt két évtizedben vált központi témává a kutatók körében. Fontossá vált a téma hátterében álló tényezőknek a feltérképezése, a perfekcionizmus kialakulásához hozzájáruló aspektusoknak, a szülői nevelési stílusok fajtáinak a kategorizálása, és a tulajdonság dimenziói strukturális felépítésének a meghatározása. Dolgozatom szakirodalmi áttekintésében mindezek részletes bemutatására törekedtem. Nagy hangsúlyt fektettem az utóbbi évszázadban alkotott perfekcionizmussal kapcsolatos elméletek fejlődésének az időrendi felvázolására, valamint az utóbbi időkben kutatott témák bemutatására, amelyek a perfekcionizmussal kapcsolatos témákat ölelik fel. Mivel új keletű témáról van szó, dolgozatom a magyar szakirodalmak hiányában főként külföldi folyóiratokban megjelent tanulmányokra épül. Továbbá tömören ismertetem a kutatásomban használt korai maladaptív sémákat feltérképező sématerápia elméleti alapjait, annak a szülői bánásmódra irányuló területeit, a perfekcionizmus tükrében. Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam a lányok különböző dimenziójú (adaptív – maladaptív; saját magára irányuló – másokra irányuló – szociálisan elvárt) perfekcionizmusok hátterében álló, Jeffrey Young-féle korai maladaptív sémák kialakulását elősegítő, észlelt szülői bánásmódokat.

Leírás
Kulcsszavak
perfekcionizmus, korai maladaptív stílus, Young-féle szülői bánásmód, sématerápia, multidimenzionális perfekcionizmus
Forrás